Når du stiger ud af din ham - tager en ny - dvs. - gammel ham på - så bliver du og din familie - 

bare HELT "down to earth", som man siger - For i Jernalderen gik tingene ikke hurtigt. Generation efter generation levede og døde på samme måde - Små forbedringer og oplevelser i dagligdagen gjorde livet værd at leve.... En bedre plov. Flere dyr på marken og i stalden. Det gror godt på marken. Nyt tag på huset. Et nyt barn. Besøg fra fremmede lande osv. osv.

Store oplevelser i familien og i naturen satte naturlige grænser for, hvad man kunne og ikke kunne på en dag - på et måneskift - på en sommer eller en vinter - og i et menneskeliv.

Liv, sygdom og død var naturlige elementer - ligesom samtalerne med guderne, der jo ganske klart styrede med ens dagligdag og skulle gøres tilpasse. At blote (ofre) var en nødvendig del af livet - som skulle og kunne udføres af alle. Store skelsættende dage krævede fællesblot på passende hellige steder.... Var man uheldig og blev angrebet af fremmede voldsmænd, måtte man forsvare sig, for hverdagen indeholdt også dette element af mulig ufred. Derfor trænede drengebørnene især med legevåben - for man kunne jo aldrig vide...

Man skal ikke tro, at fordi man stiger tilbage i tiden - og finder de bedste sider af sig selv og sin familie, at livet bliver specielt lettere - for det har altid været et konstant arbejde at holde sig i live - på den bedste måde. Man skal jo sørge for mad til familien - og man skal sørge for at huset har det godt - at der altid er ild til madlavningen, at naboen ikke kommer forbi på en ubehagelig måde, men at man holder sig gode venner med - alle - - At børnene blive opdragede vel og betænksomt med blik på fremtiden.... ligesom det for forældrene var og ér godt at der vil være nogen til at tage sig af een selv, når men når en høj alder - dvs. pænt oppe i tredive-årene - for levealderen var sjældent over 50.

Det er muligt at afprøve flere af disse elementer i vor landsby - finde "tilbage" - og tage indtrykkene med retur til nutiden..... 

Herunder en lille billedserie, som viser (nutids-)folk, der har skiftet nutiden ud med jernalderen....