1½  TUSIND ÅR!!

- er omfanget af den / historiske perioder, vi kalder Jernalderen.

For at få et indtryk af hvad vi allerede kender til perioden, så lad os få nogle årstal:

OO blot v mosen02Ældre jernalder

i Danmark omfatter perioden år 500 F.Kr. til år 400 E.Kr. og inddeles i tre underperioder: førromersk eller keltisk jernalder (500 – 1 f.Kr.), ældre romersk jernalder (1 – 200 e.Kr.) og yngre romersk jernalder (200 - 400 e.Kr.).

Med andre ord: FØR Romerriget til lang tid EFTER Romerriget... men i mange århundreder har der i det nordlige Europa levet folkeslag, som også er vore forfædre.

Livet var hårdt i disse egne - og man måtte kæmpe mod vejr og vind, finde og frembringe føde med alle midler og ikke mindst kæmpe mod andre mennesker, der var på udkik efter nye og rigere områder for deres egne.

NatMus Vimose01Man var også voldsomt bevidste om, at der var "højere magter", som man skulle tage hensyn til i hverdagen. Der måtte gives - for at man så kunne få - nok til at overleve. 

Det er de handlinger vi kender som "blot" - hvor menneske bad de højere magter om hjælp og støtte og ofrede i overensstemmelse med vigtigheden af det man skulle bruge - f.eks. vejret og den kommende høst - lykke til jagt og fiskeri - lykke i kamp mod fjender... osv.

Men kulturniveauet for denne del af verden har været højt.

Det har vore arkæologer (her et billedet taget på National Museet) fundet mange eksempler på.  

Fra YNGRE Jernalder (500 F.Kr. - 400 E.Kr.) - altså i det meste af den periode, vi kender som "Romer-tiden" kender vi en række arkæologiske fund, som kan gøre os klogere på livet i perioden:

f.eks.:

 • Keldby bronzespanden
 • Vognene fra Dejbjerg
 • Gundestrup kedlen
 • Hærfundene fra Hjortspring Mose
 • Høvdingegraven fra Hoby
 • Himlingoeje graven
 • Kvinden fra Juellinge
 • Aarslev graven
 • Viemose krigerofringerne
 • Hjortspringbåden på Als

Yngre jernalder

i Danmark omfatter perioden år 400 E.Kr. til år 800 E.Kr. - Det har været rige og udviklende år for det nordlige Europa - Der har givet været handlet en del med udlandet, som vore arkæologer kan bevise - og det kulturelle også på det kunstneriske område har fået et kraftigt boost.

Herfra har vi fund - SÅ kendte som 

 • Guldhornene (SE en kopi i vor landsby)
 • Guldskattene fra Gudme på Fyn
 •  Nydambåden i Schleswig

Vikingetiden

oo markedsplads18 kampbilleder storJernalderen og også Oldtiden slutter med vikingetiden, som er betegnelsen for perioden fra 800 til 1050 e.Kr...

Denne periode formidler vi også i vor landsby - og denne periode betegner nok toppen af den udvikling vi kender fra Oldtiden - og er en periode, som endte med et storrige i det nordlige Europa, ledet af en vikingekonge - nemlig Knud den Hellige.

Utallige er de arkæologiske fund vi kunne nævne fra denne periode, hvor Danere, Nordmænd og Sveer rejste til ud og opdagede verden - og i øvrigt prægede historiens forløb væsentligt!

Denne periode har ikke tidligere været formidlet i Jernalderlandsbyen.

Men vi er meget opmærksomme på den store interesse for den historiske periode - også af mennesker uden for Danmark - som vi gerne vil bidrage til.

Af arkæologiske fund og interessante vikinge artifakter kan vi nævne i flæng:

 • Dannevirke voldanlæggene i Sønderjylland
 • Jelling kongesædet
 • Lejre kongesædet
 • Vikinge-ringborgene fra 900-tallet
 • Runestenene
 • Skibsfundene fra Roskilde, Skuldelev og Ladby
 • Hedeby - som i dag ligger i Tyskland
 • Tissø rigmands bostedet på Sjælland
 • Ribe og Aros vikingebyer

med meget mere - Læs videre, hvis du har interesse på f.eks. på: National Museets hjemmeside

Heldigvis passer denne tidsperiode også ganske godt med Odense bys oprindelse.

Der er ingen tvivl om, at den oprindelige by opstod omkring de handelssteder, som naturligt fandtes ved - offerstedet - Odins Vie.