HER viser vi

et skema over den tidsmæssige placering af "Jernalderen".

Først viser vi en tidstavle, som giver en fornemmelse for den historiske tidslinie - i hvilke århundreder taler vi om "Jernalderen" - og hvad er det så man kan forvente, at Landsbyen formidler for sine gæster.

Denne planche fremstiller tidslinien - og det giver os f.eks. en vigtig oplysning, at en stor del af perioden ligger parallelt med "romertiden", som i grove tal ligger fra ca. 400 f.Kr. til 500 e.Kr... .

Jernalderen slutter groft sagt efter vikingetiden, som måske kan betegnes som Jernalderens endelige konklusion på de mange århundreders udvikling, hvorefter vi befinder os i tidlig Middelalder fra omkr. 1100 e.kr.

Tidslinie Jernalder 1