bow arrow name vector smart 90x90px 201Den nye Frivilliggruppe hedder Balders Buefolk

Den nye formidlingsgruppe er er opstartet. Foreløbig har vi 13 aktive medlemmer tilknyttet.

OdinsOdense Laeringsforloeb2019 Side 06Vi har det mål med Odins Odense-buegruppen, at vi gerne vil formidle omkring det værktøj / våben, som med sikkerhed gik igen i hele den periode vi formidler i landsbyen - nemlig langbuen! 

Der har til næsten hvert EVENT i landsbyen været tilbud til de besøgende om at "prøve at skyde med langbue". De sidste par år har det været lidt intermistisk og knap så godt som det burde være med hvor og hvordan vi har kunnet formidle aktiviteten - og det vil vi rigtig gerne gøre bedre. Vi VED det trækker gæster - især familier til - også at kunne prøve denne ting - rigtigt.

Yderligere er det intentionen at formidle omkring HVORDAN man producerede og brugte buer og pile i datiden... samt om den historiske tid og udviklingen af buer og bueskydning.... altsammen noget vi i fællesskab skal bygge op og hente til vore hjerner som vores formidlingsgrundlag.

Der er mange små tekniske detaljer at formilde - og en del af dem kan man også trække de besøgende ind i at prøve selv. Men vigtigst vil det være, at besøgende kan PRØVE at holde og bruge en rigtig bue og prøve at skyde til måls efter kort instruktion.OO Boerrnebueskytte54

Der skulle meget gerne ud fra landsbyens nuværende og kommende medlemmer findes flere frivillige i flere aldersgrupper til at lede og formidle buebanen! 

Odins Odense Balder buebane kommer til at ligge i landsbyen - ved det ældste væverhus. Her har der været skudt med bue år tilbage.

I øjeblikket får vi produceret gode velskydende rekonstruerede buer og pile til os af "pilespidsen.dk" - (Ole og Vibse, der for øvrigt også er medlemmer i Odins Folket) Ved at gøre både buerne - i flere størrelser og pilene - OG - sikkerheden væsentlig bedre - tænker vi, at det vil gavne landsbyen - og glæde gæster - der måske endda melder sig ind i foreningen senere... i Odins Folk.

Buebanen er projekteret til at komme i drift samtidig med forårssæsonen starter i 2020.