Skoletjenesten i Odins Odense er klar med nye undervisningsforløb, der bygger på 40 års erfaring og 2000 års danmarkshistorie tilsat moderne læringssyn og visioner.

Vi har en veletableret skoletjenesteservice med besøg af omkring 2.000 skoleelever på årsbasis. Skoletjenesten er åben for booking det meste af året. Jernalderlandsbyen har i gennemsnit besøg af knap 10.000 besøgende fra ind- og udland.  Vi har omkring 120 åbningsdage årligt for turister inkl. ca. 6-8 større eller mindre familieevents.

skoletjenesten kværnenEn aktivt inddragende tidsrejse tilbage til Danmarks oldtid.

Årstiden varsler forår, og skoletjenesten i Jernalderlandsbyen Odins Odense barsler med nye tiltag og undervisningsforløb. 

Vinteren igennem har vi arbejdet på at finpudse og justere vores eksisterende læringstilbud, samt at skabe nye og spændende forløb. Og flere er på vej! Det er os en stor fornøjelse, at vi nu kan dele dette første udvalg med jer.
Har I ønsker til særlig tilrettelagt undervisning, så ring eller skriv til os og hør hvad vi har at byde på.

I skoletjenesten har vi som mål at styrke elevernes bevidsthed om, at deres moderne liv bygger på mange generationers kærlighed og hårde arbejde – at mennesket er historieskabt såvel som historieskabende. Alle vores undervisningsforløb dækker en række læringsmål, der sætter forhistorien i perspektiv, bidrager til elevernes begrebsverden og udvider deres fagsprog og kildekendskab.

Undervisningsformen er dialogbaseret og procesorienteret, og der veksles mellem forskellige pædagogiske greb så som gruppearbejde, historiefortælling, mødet med autentiske genstande og praktiske aktiviteter, hvorved de forskellige læringsstile tilgodeses.

En sanseoplevelse der bringer jernalderen ind under huden

Igennem historiefortælling og praktiske opgaver bydes eleverne indenfor i en jernalderfamilies ganske almindelige hverdag. Dagens måltid skal forberedes: Der skal gruttes mel til fladbrød, samles urter og kokkereres ved bålet. Marken skal pløjes, vand skal hentes, brænde hugges og almindelig vedligehold skal foretages. Undervejs vil der være en mindre kreativ opgave, f.eks. slyngning af armbånd, farvning af garn, fremstilling af piskeris el. lign.

Eleverne vil komme til at prøve mange forskellige opgaver i løbet af dagen, og fællesskabets samlede arbejdsindsats vil få betydning for kvaliteten af det fælles måltid, der nydes som afslutning. Måske serveret med en lille fortælling i flammernes skær om jernalderliv og de gamle guder. Dagens aktiviteter foregår i -og omkring landsbyens rekonstruerede huse og tager udgangspunkt i årstiden. Det er en forudsætning for antallet af de udbudte aktiviteter, at de ansvarlige for klassen, efter introduktion fra formidleren, vil påtage sig ansvar for formidlingen af mindre arbejdsopgaver.

skoletjenestem01

"Kan man virkelig tro på det?”

Vølven var en kvinde, der kendte til naturens kræfter og planternes forskellige egenskaber. Hun var jernalderens læge og menneskenes bindeled til gudernes verden. 

Fund fra jernalderen bærer vidnesbyrd om, hvordan troen var en væsentlig del af livet i oldtiden.


Når datidens tro inddrages er det som formidling af et tidligere samfunds  skikke, og ingen elever tvinges til at deltage i noget, der kan kollidere med deres egen tro. Eleverne kommer denne dag til at prøve aktiviteter, der afspejler dele af vølvens virke.


Der fremstilles en styrkende drik af årstidens planter. Vølven fortæller her om planternes helbredende virkning og den tro, der knytter sig til dem. Som kreativ aktivitet laver hver elev  en runeamulet, og fælles på klassen når man måske også at fremstille gudefigurer, der kan ofres eller hjembringes. Dagen slutter med en ofring og ceremoni, eleverne har været med til at forberede, og de lærer her om forskellige ritualer der knytter sig til tidens tro og guder. 

skoletjenestem02

Fra Jordens guld til træets top

Eleverne opdeles i tre hold, der rokerer mellem de forskellige værksteder i løbet af dagen.I smedjen introduceres eleverne til oldtidens jernbearbejdning, lærer om jernfremstilling og er med til at smede på en genstand, der siden vil kunne anvendes i landsbyen. Det kan være ildstål, tænger og øvrige brugsgenstande. I snitteværkstedet snittes små figurer af træ efter fund fra jernalderen. I samarbejdsopgaven vil eleverne opleve, hvordan man i oldtiden flyttede store sten f.eks. fra marken til konstruktionsbrug. I fællesskab skal gruppen flytte en stor sten med de hjælpemidler, man dengang havde til rådighed; Reb, ruller, løftestænger og masser af sved! Uden en forenende fælles indsats lykkes projektet ikke.

Til undervisningstilbuddet er det nødvendigt, at klassen stiller med to voksne, der under kyndig vejledning fra formidleren, varetager snitteværksted og samarbejdsøvelse.

skoletjenestem04Mosen - en vigtig tidslomme

Små tre kilometer fra Jernalderlandsbyen ligger Viemosen, en af de fundrigeste offermoser i  Danmark. Alene i jernalderen blev her nedlagt over 4000 genstande i mosen. Vi vil i løbet af dagen arbejde med tolkninger af hvordan og hvorfor alle disse genstande er havnet her. Eleverne vil blive introduceret for livet, kampen og døden i en hær fra jernalderen.

Ud fra forskellige kilder ved vi, at hæren var sammensat af mange forskellige mennesker, der hver havde deres rolle at spille i dagligdagen.

Eleverne vil komme til at prøve mangeartede opgaver i forbindelse med at holde en hær kørende. F.eks. bartskærerens arbejde med at sørge for de slagne krigere, øve strategi, sikre gudernes velvilje, passe bål, hente vand og træne som krigere. 

Sidst på dagen inddeles klassen i to hære, der udkæmper et “slag”, samt stiller med deres bedste krigere til holmgang. Når det er afgjort hvilken hær der har vundet, ofrer vi genstande fra den slagne hær til Guderne.

 

Grisen - Et klogt, men farligt dyr

skoletjenestem03Der er flere grise i Danmark, end der er mennesker. Alligevel kender de fleste af os mest grisen som separate, vakuumpakkede dele i supermarkedets kølebokse. I dette undervisningsforløb kommer vi helt tæt på grisen som nyttedyr op igennem tiden; fra jægerstenalderens jagt på vildsvin i skovene, til nutidens stor-eksport, med særligt fokus lagt på grisens betydning for jernaldermennesket.

Vi holder desværre ikke grise i Jernalderlandsbyen, dertil er vores skov for lille, men vi holder af dyret og ved en masse om det. Undervejs i forløbet vil vi kikke nærmere på grisens skind og indvendige dele. Holde et ægte grisehjerte i hånden, måske skære det op og få et kik indeni.

Der vises eksempler på hvad grisen kan bruges til, hvordan kødet blev opbevaret i en tid uden køleskab og fryser, og hvordan den har opnået sin særstatus som julegris.
Som kreativ opgave vil vi forme små griseofferkar efter fund fra jernalderen, eller fremstille små vildsvin i læder.

Ved bålets skær vil der blive fortalt om Frej og hans galt Gyldenbørste , og forløbet afsluttes med smagsprøver, vi har tilberedt i løbet af dagen. Hertil drikker vi af Bragebæret og måske aflægges der løfter ved “sonargalten”. 

skoletjenestem05Særlige Oplevelser for skønne børn

Skoletjenesten i Odins Odense har  som målsætning at tilbyde elever i  special regi samme muligheder som andre for oplevelse og læring i vores fælles kulturarv.

Undervisningen i Jernalderlandsbyens eksterne læringsmiljø er procesorienteret og dialogbaseret, og bygger på tryghed og forudsigelighed. Mødet med konkrete genstande i aktivt sammenspil med en levendegørelse, der bringer sanserne i spil bidrager til at give eleverne et fagligt og udviklingsmæssigt løft. Vore formidlere har alle mange års erfaring med at undervise børn og unge med særlige behov, krydret med
uddannelsesmæssige baggrunde som social pædagogisk praksis eller lærergerning. 

Alle vores undervisningsforløb kan tilrettelægges til at imødekomme en gruppes særlige behov for læring. Endvidere kan vi skræddersy individuelle læringsforløb efter ønske.


Vi har valgt at lave et specialtilbud til jer med få elever i klassen. Et forløb  for 5-9 elever koster her kun 1200,-

Disse skal bestilles i god tid og der kan højst være en klasse af gangen. 

Kontakt os endelig og hør hvad vi har at byde på.

Top