Generationspagt - er et kommunalt projekt, hvor ældres fortælling og overdragelse af livsvisdom og erfaring viderebringes til børn og unge

skoletjenestem01Jernalderlandsbyen har søgt og fået tildelt midler fra Odense Kommunes Bydelspulje - og fået tildelt et pænt beløb.

Det glæder vi os selvfølgelig overordentligt over og glæder os til at iværksætte for børnene til efteråret.

Vi har søgt om:

- at invitere Odense Kommunes børnehaveklasseelever på besøg i Jernalderlandsbyen Odins Odense. Under besøget vil børnene blive guidet rundt i landsbyen af vores skoletjeneste og i husene møde nogle af foreningens frivillige pensionister, som har en passion for et af fortidens håndværk.

Aktiviteten finder sted?

September – oktober – november 2019 på dage, som skolerne vælger i vores online besøgskalender.. 

Hvor?

I Jernalderlandsbyen, Store Klaus 40, 5270 Odense N - NATURLIGVIS

Hvem kan deltage?

Børnehaveklasser fra kommunens folke- og privatskoler. 

Hvad vil vi gerne opnå?

Vi vil gerne bidrage til at skabe sammenhæng mellem fortid og nutid på en levende og inddragende måde, der bygger på historiske fakta. Vi vil formidle jernalderens kulturarv og dagligliv og give viden og inspiration til læring, fællesskabsoplevelser og samvær mellem børn og voksne.

OO skoletjeneste boern 0008Værdien vi vil skabe og initiativ-aktivitet for generationerne?

Eleverne får udleveret et skriftligt materiale, der kan bruges som redskab til efterbehandling af besøget. Materialet danner udgangspunkt for fælles samtale og refleksion over dagens indhold og inspiration til at tale med egne forældre og bedsteforældre om deres opvækstvilkår og håndværksmæssige traditioner i deres barndom.

Forankring af initiativet på sigt?

Med projektet forventer vi at skabe en tradition for at børnehaveklasser besøger Jernalderlandsbyen – og at dette følges op senere i elevernes skoletid med et af vores 13 læringsforløb, som tilbydes af landsbyens skoletjeneste.