Forretningen Jernalderlandsbyen Odins Odense er afhængig af gode samarbejdspartnere, støtter og sponsorer

I det daglige har vi som alle forretninger brug for en god økonomi for at drive virksomheden.

Vore indtægtskilder er baseret på betalende gæster i landsbyen, salg i vor butik, kontingenter fra frivillige og meget mere. Men dette er reelt set ikke nok til at holde landsbyen økonomisk flydende.

Derfor er vi afhængige af gode "samarbejdspartnere" og både det vi kalder "støtter" samt "sponsorater" fra alle de kilder vi kan få hjælp fra.

Her på siden vi gerne takke både vore samarbejdspartnere, der leverer ydelser og til tider økonomisk støtte - men også ekstra den gruppe vi kalder "støtter", der gerne leverer praktisk hjælp eller støtter med materialer og/eller materiel til at drive vore forskellige events. Vi reklamerer for de samarbejspartnere, støtter og sponsorer, der HAR udtrykt, at vi gerne må reklamere med støtten!

Derudover har vi løbende nye "sponsorater" - som vi har ansøgt om, og fået bevilliget - De munder ofte ud i konkrete projekter, som gæsterne i landsbyen også får glæde af. 

Alt dette er grundet vor historie:

Jernalderlandsbyen har siden 1973

OO gaester i byen 3768været ejet og drevet af Odense Kommune i forskellige regi’er, og var under en af de store sparerunder ved at falde under sparekniven.

Det blev diskuteret blandt lokalpolitikere, om man skulle nedlægge Jernalderlandsbyen i Næsby og rive alle husene ned.

Et entusiastisk team af frivillige og hidtidige ansatte har imidlertid fået et projekt op at stå –

Med beredvillig støtte fra kommunen, en række sponsorer – og en masse frivillige – er der etableret en organisation ved navn Odins Odense, klar til at overtage drift og forpligtelser fra 1. maj 2017.

Det er organisationens og foreningens klare yderst konkrete mål at denne for mange mange danskere at se en kulturperle Jernalderlandsbyen og dermed foreningen Odins Odense skal gøres til en større genvinst og en endnu større attraktion for Odenses kulturelle liv og byens turister - men også vedblivende at være et sikkert og stærkt kort for byens - og andre byers - skolebørn at anvende.

Der skal tiltrækkes turister fra nær og fjern, skoleelever skal fortsat undervises og der skal holde lejrskole i landsbyen. Der skal være jernalder- og vikingemarkeder og andre arrangementer i samarbejde med tilsvarende organisationer i ind- og udland.

Støt Jernalderlandsbyen!

Har du lyst til at støtte foreningen og bevare kulturformidlingen i disse svære Coronatider med blot et lille beløb - vil VI og VORE GÆSTER være dig / jer yderst taknemmelige! 

Mobile Pay:  69 521 eller Kontonr.: 1684 - 322 7199 635