”Siggeir og Vigdis fra Jernalderlandsbyen” er titlen på den minibog,

Annette AnneMarie modt energifynmaj19... som Jernalderlandsbyen Odins Odense har fået støtte af Energi Fyn Almene fond. 

Den bliver udgivet op til sommerferien 2019.

Minibogen vil understøtte foreningens formål om at skabe sammenhæng mellem fortid og nutid på en levende og inddragende måde, der bygger på historiske fakta. Minibogen vil formidle jernalderens kulturarv og dagligliv i en rekonstrueret historie om to børns opvækstvilkår i en jernalderlandsby for 2000 år siden. Minibogen vil give viden og inspiration til læring, fællesskabsoplevelser og samvær mellem børn og voksne.

Minibogen vil blive uddelt til børn i alderen 3-8 år, som besøger Jernalderlandsbyen Odins Odense sammen med deres daginstitution, skole eller far og mor/bedsteforældre. Minibogen skal give børnene en indsigt i, hvordan det var at være barn i jernalderen, en god lytteoplevelse for børnehavebarnet og en god læseoplevelse for barnet i 0.-2. klassetrin. Tekst og foto vil lægge op til dialog mellem barn og voksen og bogens sidste 4 sider er aktiverende med ideer til lege og opgaver.

minibog no1 2019 forsideMinibogens historie vil bringe Rune og Astrid (og dermed også de besøgende børn) rundt i jernalderlandsbyens fysiske rammer, hvor de interagerer med de forskellige rekonstruerede genstande, som også findes på stedet, når børnene er på besøg. Det kunne være en væv, en vogn, en melkværn, smedeværktøj etc. På den måde kan minibogen bruges som ”guide” under besøget.

Det er hensigten, at minibogen opkvalificerer en institutions/skoles besøg i jernalderlandsbyen ved at kunne bruges som redskab til efterbehandling af besøget.

Bogen danner udgangspunkt for fælles samtale og refleksion over dagens indhold.

Når barnet kommer hjem og bogen læses sammen med forældrene i hjemmet, hjælper den barnet til at huske og sætte ord på dagens oplevelser.

For børnefamilien vil minibogen være forlængende i forhold til deres besøg i landsbyen og være inspiration til interesse for vores fælles kulturarv.

 

Klik her eller på bogens forside for at læse den online.

aftenhimmel jol20

Vi har 53 gæster og ingen medlemmer online

Historien er for alle aldre

OO for alle aldre1