Kære GÆST - som du vil være indtil du måske melder dig ind i Odins Odense!!

Vi, der kommer dagligt (men altså ikke i Corona-begrænsnings-tider) vil gerne gøre det så nemt som muligt for dig at følge den lyst du sikker LIGE NU har til at blive medlem af vores spændende forening.

Hvis du synes, at det kunne blive en fin aktivitet for familien eller blot for dig, at melde dig ind - og få lidt ekstra historisk kulør på fritiden - så har du følgende muligheder:

  • Henvend dig i vores butik, når den er åben, og bed om et indmeldelsesskema (se det herunder) - Du kan enten udfylde inden du tager hjem, eller vente lidt og snakke med familien først.
  • I butikken kan du desuden fra vores entusiastiske medarbejder få svar på mange spørgsmål - her og nu. 
  • Der er også den mulighed, at du bruger vores tilmeldingsprocedurer her på hjemmesiden. for SÅ er den jo klaret - indtil du har tid og mulighed for at kikke ind. 
  • En vigtig ting for vores forening ER, at vi gerne vil have en idé om, hvorvidt du og / eller din familie har lyst til at være aktive som frivillige i landsbyen. HVIS det kommer på tale, så prøv lige at læse vores frivillig-folder - den fås også i butikken - inden. Det giver i hvert fald en intro om emnet - og så er det forhåbentligt nemmere at tage dén beslutning.

HUSK endelig at få angivet ved indmeldelsen, om du

  1. IKKE VIL
  2. GERNE VIL - eller
  3. MÅSKE VIL - være frivillig.

Herunder ser du billeder af vores A5-folder, med det fysiske indmeldelsesskema. Ved at trykke HER kan du få den som pdf-fil og evt. skrive den ud.  

A5 1dobb s Meld dig ind 2021 1

A5 1dobb s Meld dig ind 2021 2