OO haandvaerk 0446

Odins Odense - Foreningen og de frivillige

Den almennyttige forening Odins Odense er stiftet i 2016 med det formål at drive det historiske værksted Jernalderlandsbyen Odins Odense som et kulturhistorisk formidlingscenter.

Siden foreningen blev startet er medlemstallet vokset til ca. 500 personer (juni 2018), hvoraf ca. 100 deltager som frivillige i større eller mindre omfang. Foreningen har en bestyrelse på 7 personer, samt 2 suppleanter.

De bærende søjler i foreningen er vore forskelligartede frivilliggrupper, der hver mødes om en speciel interesse og funktion. Vi har f.eks. Tirsdagsholdet, en gruppe ældre mænd, der hver uge mødes for at reparere og vedligeholde vores jernaldermiljø.  Nornerne er en gruppe kvinder, der mødes for at sy dragter, spinne, nålebinde m.m. så alle i landsbyen kan låne flotte jernalderdragter ,når de på den ene eller anden vis formidler viden om fortiden. Kvaser er vore rundvisere og frivillige formidlere, der levendegør landsbyen.  Vores museumsbutik passes næsten dagligt af frivillige, der brænder for at gæsterne skal få en god oplevelse. I alt har vi  12 større eller mindre frivilliggrupper.

Herudover har vi gruppen Odins Jernalder, der består af familier, der ”går til jernalder” og gennem spændende fælles oplevelser lærer om fortiden. Aftenskolen Aktiv Historie har også til huse her i landsbyen. De udbyder kurser i gamle håndværk i vores fantastiske jernaldermiljø.

Vi favner alle her i foreningen Odins Odense

og har i vores medlemsskare både børn, voksne, familier, enlige, unge og ældre mennesker,

der her mærker et fællesskab og en fælles ånd. Vi har stor opbakning blandt de lokale beboere, hvoraf mange har meldt sig ind i foreningen. Herudover har vi medlemmer fra store dele af landet, både de der kun er medlem for at støtte stedet og historienørderne, der kommer for at være en del af stedets unikke  ånd.

Det økonomiske grundlag i Odins Odense kommer fra egne indtægter gennem medlemskontingenter, entreer, butikssalg og deltagerbetaling ved undervisning, aktiviteter og events.

Herudover søger vi at få bevillinger, sponsorater, fondsmidler og frivillige bidrag  for at få enderne til at nå sammen. Støtte fra Odense Kommune udgør ca. 16% af vore indtægter.

OmLandsbyen enfamilie 01Vi i Odins Odense arbejder for

at give de besøgende en viden om og forståelse for de rødder som det danske samfund er dannet af. Her i Jernalderlandsbyen skal man kunne opleve fortiden på egen krop og danne sig et indtryk af hvordan tiden før os har påvirket den måde vi lever på og er i dag.

Foreningen Odins Odense lægger i sit virke vægt på at skabe sammenhæng mellem fortid og nutid. Vi vil holde liv i fortidens håndværk og kultur og give alle mulighed for at skabe med egne hænder.

Odins Odense giver ro og plads til fordybelse. I foreningen Odins Odense er alle medlemmer del af et fællesskab, hvor vi sammen arbejder for at skabe, vedligeholde og formidle et vigtigt kulturhistorisk samlingssted.

Odins Odense vil give mulighed for, at medlemmernes viden og kompetencer anvendes til gavn for foreningens medlemmer, men også til glæde for andre. Foreningen medvirker til øget livskvalitet og oplevelser – hele livet.

 

Historien er for alle aldre

OO for alle aldre1

Støt Jernalderlandsbyen!

Har du lyst til at støtte foreningen og bevare kulturformidlingen i disse svære Coronatider med blot et lille beløb - vil VI og VORE GÆSTER være dig / jer yderst taknemmelige! 

Mobile Pay:  69 521 eller Kontonr.: 1684 - 322 7199 635