“Draupner” er den frivilliggruppe,

KirstenGNielsen 660x660 23568der konstant er på sponsorjagt ved fonde, firmaer mv., der ønsker at støtte initiativet med Odins Odense og dermed bidrage til holdet hele projektet kørende.

“Draupner” var navnet på Odins prægtige guldring, fra hvilken der hver 9. nat dryppede otte nye og lige så prægtige guldringe.

Gruppen har haft lidt vanskeligt ved at komme i gang – og få medlemmer, der har talent og lyst til at henvende sig til de mange fonde og firmaer, der egentlig står i kø for at  komme til at støtte idealistiske og udviklende formål, men en lille kerne på 3 medlemmer er nu i gang med at rette henvendelser og skrive ansøgninger.  Og de de første ansøgninger har allerede givet fint resultat…..

Men gruppen vil gerne have flere medlemmer– specielt folk der har mod på at ringe til fonde og firmaer og forklare om Jernalderlandsbyen Odins Odense.

Selve udfærdigelsen af ansøgning sker, når der er begrundet håb om at få en sponsor ud af kontakten.

Draupner har ikke fast mødestruktur, men findes oftest på Landsbylederens kontor onsdag formiddage – og holder i øvrigt jævnlige møder om tiltag og muligheder for fremtiden.

På hjemmesidens afdeling "For medlemmer" - kan du efter "log in" slå op og læse gruppens tovholder(e)s kontaktdata.