”Kvaser” er frivillige, der sørger for at landsbyen

OO frivillig formidling 2880er befolket med aktive ”jernalderfolk”. Gruppen tager sig også af rundvisninger.

Kvaser var resultatet af en fredsslutning mellem de to gudeslægter; aserne og vanerne. De besegler freden ved at alle spytter i et kar. Ud af karet kommer Kvaser, som et vidnesbyrd om freden. Han er så vis, at ingen kan spørge ham om noget han ikke kan svare på.

Vi sørger for at der altid sidder personer, i jernalderdragter, med en aktivitet. En syer, en anden snitter skeer og en tredje laver buer med pile, osv. Vi vil gerne have flere spændende aktiviteter.

Hvis vi skønner at vi kan passe ild, tænder vi op i en eller flere af husenes ildsteder. Er der rundvisninger klarer vi det. Vi går en tur rundt til alle husene og fortæller de historier, der knytter sig til husene og lidt generelt jernalder-historie. Vi giver også vejledning og hjælp til de gæster, der har en aktivitetskurv med fra butikken.

Der er altid brug for flere gode folk i denne gruppe.

På hjemmesidens afdeling "For medlemmer" - kan du efter "log in" slå op og læse gruppens tovholder(e)s kontaktdata.