OO logo red B90 96ppi

Indkaldelse til
Generalforsamling i Foreningen Odins Odense 2020
Onsdag 16. september -  kl. 19.00-21.30

Sted: Næsby Sognegård, Bogensevej 92, 5270 Odense N.

Program:

18.45 Dørene åbnes

19.00-21.30 Generalforsamling. Der vil blive indlagt kaffepause ved stemmeoptællingen.

21.30 Fælles oprydning

Praktiske oplysninger i forhold til corona:

  • Generalforsamlingen foregår siddende på stolerækker.
  • Der vil være mulighed for at få udleveret mundbind, hvis man ønsker det.
  • Kaffen drikkes på gangen eller udendørs. Vi får brug for et par frivillige der vil skænke kaffen op og uddele kage – meld dig gerne på forhånd til Annette på 23 10 06 32.
  • Bliver vi for mange til, at vi alle kan være indendørs rykker vi ud på amfiteateret bag Sognegården, så tag overtøj med.
  • Da det er en generalforsamling, er der selvfølgelig ikke noget krav om tilmelding. Men i forbindelse med corona afstandsregler og opsætning af stole, vil det være en stor hjælp, hvis I, der allerede ved I kommer, vil sende en sms til 23100632 med teksten: vi kommer til gf + jeres navne. Så vi har en idé om, hvor mange vi minimum bliver.

Dagsorden generalforsamling:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsen aflægger årsberetningen for 2019.

3. Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab for 2019 til godkendelse.

4. Kassereren fremlægger budget for 2020 som det forelå før corona.
   a. Kassereren fremlægger det reviderede coronabudget.
   b. Kort beskrivelse af hvordan Jernalderlandsbyen Odins Odense har klaret sig under corona til og med august 2020.

5. Den daglige leder fremlægger planerne for resten af 2020.

6. Behandling af eventuelle indkomne forslag
   a. Forslag skal – for at kunne komme i betragtning- være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest d. 2. september 2020.
   b. VIGTIGT: De der havde sendt forslag ind inden den aflyste generalforsamling i marts, bedes sende forslaget igen, hvis det stadig skal behandles.

7. Valg.
   • Der er stadig mulighed for at meddele sit kandidatur på forhånd til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller stille op til valg på selve dagen.
   • Alle kandidater bedes kort fortælle forsamlingen inden valget, hvem de er, hvorfor

7.1 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der skal i år vælges fire bestyrelsesmedlemmer. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg.
   a. Mads Møller-Jensen ønsker ikke genvalg
   b. Niels Pedersen. Niels er som suppleant trådt ind i bestyrelsen i stedet for Sigrid Baatz, Niels ønsker derfor at stille op for resten af perioden dvs. for knap et år.
   c. Lars Møller. Lars er som suppleant tiltrådt bestyrelsen i stedet for Henning Hansen og er derfor på valg. Lars foretrækker at stille op som suppleant.

7.2 Desuden opstiller følgende kandidater til bestyrelsen:
   d. Erling Mathiesen
   e. Nicolai Knudsen
    f. Anette Jensen

7.3 Valg af suppleanter. Der skal vælges to suppleanter.
   • Lars Møller stiller op som suppleant

7.4 Valg af revisor
   • Carl Pedersen ønsker genvalg

7.5 Valg af revisorsuppleant
   • Johnny Roemer ønsker ikke genvalg

8. Eventuelt.