Kære GÆST - som du vil være indtil du måske melder dig ind i Odins Odense!!

Vi, der kommer dagligt (men altså ikke i Corona-begrænsnings-tider) vil gerne gøre det så nemt som muligt for dig at følge den lyst du sikker LIGE NU har til at blive medlem af vores spændende forening.

Hvis du synes, at det kunne blive en fin aktivitet for familien eller blot for dig, at melde dig ind - og få lidt ekstra historisk kulør på fritiden - så har du følgende muligheder:

 • Henvend dig i vores butik, når den er åben, og bed om et indmeldelsesskema (se det herunder) - Du kan enten udfylde inden du tager hjem, eller vente lidt og snakke med familien først.
 • I butikken kan du desuden fra vores entusiastiske medarbejder få svar på mange spørgsmål - her og nu. 
 • Der er også den mulighed, at du bruger vores tilmeldingsprocedurer her på hjemmesiden. for SÅ er den jo klaret - indtil du har tid og mulighed for at kikke ind. 
 • En vigtig ting for vores forening ER, at vi gerne vil have en idé om, hvorvidt du og / eller din familie har lyst til at være aktive som frivillige i landsbyen. HVIS det kommer på tale, så prøv lige at læse vores frivillig-folder - den fås også i butikken - inden. Det giver i hvert fald en intro om emnet - og så er det forhåbentligt nemmere at tage dén beslutning.

HUSK endelig at få angivet ved indmeldelsen, om du

 1. IKKE VIL
 2. GERNE VIL - eller
 3. MÅSKE VIL - være frivillig.

Herunder ser du billeder af vores A5-folder, med det fysiske indmeldelsesskema. Ved at trykke HER kan du få den som pdf-fil og evt. skrive den ud.  

A5 1dobb s Meld dig ind 2021 1

A5 1dobb s Meld dig ind 2021 2

A5 2s vil du vaere frivillig 141A5 2s vil du vaere frivillig 142

Lidt om Odins Odenses fårehold

OO Dyr i landsbyen 19456Omkring eller i enhver landsby fra Jernalderen har der været dyrehold. På den tid havde man både får, geder, fjerkræ, okser og heste.

Odins Odense, Jernalderlandsbyen har siden dens opbygning haft en lille fårebesætning, som repræsentant for dyrehold i jernalderen. Nordiske korthaleracer, Svenske Gutefår og norske Spellsau. Begge racer med rødder tilbage til vildfåret, Mufflonen.

Korthalefår er  nøjsomme dyr, drøvtyggere, der kan overleve på sparsomt græs blade og grene, samt de planter vi normalt ser som ukrudt. Spellsau spiser gerne tang og drikker havvand hvis ikke andet forefindes. De har normalt nemt ved at føde deres lam, og er gode mødre. Levealder max. 8 - 15 år. Som husdyr bliver de ofte slagtet , hvis de let bliver syge, kun får 1 lam flere år i træk, har læmningsproblemer eller ikke er gode mødre for deres lam. I jernalderen holdt man fårene primært for ulden, kødets, skindene og mælkens skyld,  Forår, sommer og efterår på græs i landsbyens nærhed, og om vinteren på stald ihvertfald om natten.

OO faar 2019 1Her i landsbyen har vi i november 2020 pt. 2 rene Spelsaufår 2 Spellsau/Gute krydsninger, samt en nyindkøbt Gute gimmer. (kønsmodent lam der endnu ikke har læmmet første gang) og en  Gutevædder, et fint lam fra foråret. begge Guter kommer fra Vingsted jernaldermiljø. I jernalderlandsbyen har vi fårene af flere grunde: De skaber liv, indgår i formidlingen bla til skolebørn, afgræsser de arealer der hører til landsbyen, er trækplaster for besøgende i alle aldre, Bidrager med indtægter, når det går godt, kød og garvede skind til salg og brug i formidlings, og event øjemed.

Fårene passes af Freke gruppen, Lars M, Heidi, Yvonne R, Karin R, Tristan, John Kaj og som anxvarlig for fåreholdet, Ulla H. Vi sørger for at de får vand, kraftfoder og hø i de perioder det er nødvendigt samt halm som strukturfoder og lidt strøelse. Vi flytter dyrene rundt på vores 5 marker i løbet af græsningssæsonen som går fra april til hen i november. Helst inden deres græs er bidt ned til 5 cm længde. Engtsykkerne skal helst først græsses når de er nogenlunde tørre om foråret. Ellers får vi problemer med en indvoldsparasit der hedder leverikter. Disse svækker især lammenes lever og kan føre til lammedød hvis de ikke behandles. Vi checker fårenes gødning i forsommeren for indvoldsparasitter ( orm) ved en gødningsprøve. Ofte skal alle får og derfor også deres lam behandles. I år har vi kunnet undgå at behandle 2. gang, bla fordi græsmarkerne har kunnet hvile 4 uger mellem afgræsningsperioderne, det bryder parasitternes cyklus. Lammene skulle gerne fødes til påske næste år- som de blev det her i 20. Fårene går drægtige 5 måneder. derfor er vædderen allerede sat til nu. Hen i januar slæges/ slagtes vædderen. Vi ønsker ikke at han skal skubbe rundt med drægtige får - og gæster der besøger fårene. Dette sker ofte når vædderne bliver rigtigt voksne og tamme.

Det kan være lidt farligt når vædderen får store snoede horn, som Guterne gør. Lam fravænnes når de er omkring 4 måneder gamle, og slagtes først når de vejer mindst 40 - 50 kg levende. I år er lammene vokset virkelig godt så de kunnes sendes til slagtning 4 1/5 måned gamle. Vi undgik derved at få et angreb af indvoldsparasitter, som ofte viser sig slut sep- hen i oktober. Nu håber vi den nye vædder er fertil, han er ihvertfald godt igang med at kontrollere om fårene er i brunst, fra første dag han ankom. 

Når du besøger os og køber adgang til landsbyen

Frivillig butikken9står du og din familie lige midt i vores lille butik! - Selvfølgelig er det ikke en betingelse, at du vil besøge landsbyen for at handle i butikken... KOM BARE IND!.

Måske kikker du ind for at få en kop kaffe eller en is, fordi du lige var på en hurtig løbetur i den dejlige ådal??

Måske har du børnebørnene med - og der skal indlægges en pause? - - Men så er der sikkert plads på bænken og mulighed for at slappe lidt af foran butikken inden turen går videre...

 

I butikken finder du f.eks. historisk relaterede ting til dig selv men også til gaver til både børn og voksne. - Tag et kik på vore hylder og få en snak med den frivillige butikspasser. 

Landsbyens frivillige producerer og leverer løbende håndlavede store og små ting og sager til hylderne, så du vil kunne købe håndlavede "jernalder"-brugs- eller pyntegaver med hjem.

Vi glæder os til at se dig

Herunder billedserie fra butikken fra november 2020. Vi tager selvfølgelig forbehold for, at der kan være varer, som allerede ér solgt, på billederne (eller en lille justering af priserne....) - Tryk på et at billederne, for at se dem bedre - der ER 38 billeder lige nu. Tryk for at se større billeder og få mulighed for at bladre i billederne.

OO logo red B90 96ppi

Indkaldelse til
Generalforsamling i Foreningen Odins Odense 2020
Onsdag 16. september -  kl. 19.00-21.30

Sted: Næsby Sognegård, Bogensevej 92, 5270 Odense N.

Program:

18.45 Dørene åbnes

19.00-21.30 Generalforsamling. Der vil blive indlagt kaffepause ved stemmeoptællingen.

21.30 Fælles oprydning

Praktiske oplysninger i forhold til corona:

 • Generalforsamlingen foregår siddende på stolerækker.
 • Der vil være mulighed for at få udleveret mundbind, hvis man ønsker det.
 • Kaffen drikkes på gangen eller udendørs. Vi får brug for et par frivillige der vil skænke kaffen op og uddele kage – meld dig gerne på forhånd til Annette på 23 10 06 32.
 • Bliver vi for mange til, at vi alle kan være indendørs rykker vi ud på amfiteateret bag Sognegården, så tag overtøj med.
 • Da det er en generalforsamling, er der selvfølgelig ikke noget krav om tilmelding. Men i forbindelse med corona afstandsregler og opsætning af stole, vil det være en stor hjælp, hvis I, der allerede ved I kommer, vil sende en sms til 23100632 med teksten: vi kommer til gf + jeres navne. Så vi har en idé om, hvor mange vi minimum bliver.

Dagsorden generalforsamling:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsen aflægger årsberetningen for 2019.

3. Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab for 2019 til godkendelse.

4. Kassereren fremlægger budget for 2020 som det forelå før corona.
   a. Kassereren fremlægger det reviderede coronabudget.
   b. Kort beskrivelse af hvordan Jernalderlandsbyen Odins Odense har klaret sig under corona til og med august 2020.

5. Den daglige leder fremlægger planerne for resten af 2020.

6. Behandling af eventuelle indkomne forslag
   a. Forslag skal – for at kunne komme i betragtning- være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest d. 2. september 2020.
   b. VIGTIGT: De der havde sendt forslag ind inden den aflyste generalforsamling i marts, bedes sende forslaget igen, hvis det stadig skal behandles.

7. Valg.
   • Der er stadig mulighed for at meddele sit kandidatur på forhånd til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller stille op til valg på selve dagen.
   • Alle kandidater bedes kort fortælle forsamlingen inden valget, hvem de er, hvorfor

7.1 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der skal i år vælges fire bestyrelsesmedlemmer. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg.
   a. Mads Møller-Jensen ønsker ikke genvalg
   b. Niels Pedersen. Niels er som suppleant trådt ind i bestyrelsen i stedet for Sigrid Baatz, Niels ønsker derfor at stille op for resten af perioden dvs. for knap et år.
   c. Lars Møller. Lars er som suppleant tiltrådt bestyrelsen i stedet for Henning Hansen og er derfor på valg. Lars foretrækker at stille op som suppleant.

7.2 Desuden opstiller følgende kandidater til bestyrelsen:
   d. Erling Mathiesen
   e. Nicolai Knudsen
    f. Anette Jensen

7.3 Valg af suppleanter. Der skal vælges to suppleanter.
   • Lars Møller stiller op som suppleant

7.4 Valg af revisor
   • Carl Pedersen ønsker genvalg

7.5 Valg af revisorsuppleant
   • Johnny Roemer ønsker ikke genvalg

8. Eventuelt.