Jernalderlandsbyen Odins Odense

Odins Odense arbejder på at skabe sammenhæng mellem fortid og nutid på en levende og inddragende måde, der bygger på historiske fakta.
Odins Odense formidler oldtidens kulturarv og håndværk gennem den rekonstruerede jernalderlandsby, foreningsliv, events og skoletjeneste. Vi holder åbent for turister det meste af året.
I foreningen er alle medlemmer af et fællesskab, hvor vi sammen arbejder for at skabe, vedligeholde og formidle et vigtigt kulturhistorisk samlingssted. Medlemmernes viden og kompetencer skabes gennem fælles læring og anvendes til gavn for medlemmerne selv og landsbyens besøgende. Alle er velkommen!

 

Landsbyens Historie

Jernalderlandsbyen blev startet i 1973 som et projekt for et hold ungdomsskoleelever fra Næsby-Pårup Ungdomsskole. Efter inspiration fra Lejre ønskede man at give de unge en konkret historisk oplevelse. Projektet startede med rekonstruktionen af et mindre jernalderhus fra Lundsgård ved Agedrup, udgravet i 1937-44. Nysgerrige skoleklasser kom af sig selv og besøgte stedet.

I 1975 er huset og miljøet omkring færdigt og området kan bruges til egentlig undervisning. Landsbyen udbygges i de følgende år, hele tiden baseret på oprindelige teknikker og udgravningsberetninger. Der tilføjes dog et par skurvogne til undervisning og kontor.

Den 4. maj 1978 er der en kraftig brand i landsbyen og byggeriet må startes forfra, dog med nyere udgravningsberetninger som basis. I løbet af de næste to år genopføres 4 huse. I sommeren 1979 ansættes de første instruktører og den egentlige formidling til skoleklasser starter.

Odense Produktionsskole etableres i 1983 og overtager vedligeholdelsen og udbygningen af Jernalderlandsbyen. Samarbejdet med Odense Produktionsskole ophører i 1989. Jernalderlandsbyen kommer under Næsby-Tarup Ungdomsskole administration, til slut UngVest.

 

Baggrunden for foreningen

Landsbyen der siden 1973 har været ejet og drevet af Odense Kommune i forskellige regi’er, var ved at falde for sparekniven. Landsbyen skulle nedlægges og husene rives ned.

Et entusiastisk team af frivillige og hidtidige ansatte har imidlertid fået et projekt op at stå – og med beredvillig støtte fra kommunen, en række sponsorer – og en masse frivillige – er der etableret en organisation kaldet Odins Odense, der var klar til at overtage drift og forpligtelser fra 1. maj 2017.

Odins Odense er blevet gjort til en attraktion. Der tiltrækkes nu turister fra nær og fjern, skoleelever bliver fortsat undervist og der afholdes lejrskole i landsbyen, der bliver afholdt markeder og andre arrangementer i samarbejde med tilsvarende organisationer i ind- og udland.